ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเเละเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้รูปเเบบ SIRIPORN MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร คนหมั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,16:44  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปเเบบ LAUN MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางจรรยา บุญกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,16:40  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ทองแท่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,09:31  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ส่งนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันกาพย์ยานี ๑๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวรัตน์ มากเสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2562,18:06  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิทรรศการครูผู้สอนสุขศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปรารถนา ดวงธัมยาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2562,17:48  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..