กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมยุรี กาวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5