ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบ ติดตามอาหารกลางวัน (อ่าน 23) 17 ธ.ค. 65
พิสูจน์ตัวตน เเอปหมอพร้อม (อ่าน 20) 17 ธ.ค. 65
สอบธรรมศึกษา (อ่าน 161) 17 ธ.ค. 65
5 ธันวาคมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 24) 17 ธ.ค. 65
วิทยาลัยเทคนิคระนอง เเนะเเนวการศึกษา (อ่าน 24) 17 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้บริจาคเครื่องนอน (อ่าน 158) 17 ธ.ค. 65
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลละอุ่น (อ่าน 24) 17 ธ.ค. 65
วันลอยกระทง 2565 (อ่าน 22) 17 ธ.ค. 65
สถานีตำรวจภูธร อำเอละอุ่น เข้ามาให้ความรู้เเกี่ยวกับ การสวมหมวกกันน็อค (อ่าน 22) 17 ธ.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ (อ่าน 22) 17 ธ.ค. 65
ทุนการศึกษาเนื่องในงาน (อ่าน 36) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมจิตอาสาทาสีทางม้าลาย ข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน (อ่าน 34) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมงานงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 (อ่าน 32) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร (อ่าน 38) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู 2565 (อ่าน 188) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวัดธรรมสวนะ(หิ้วชั้นเข้าวัด) (อ่าน 35) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (อ่าน 30) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 (อ่าน 31) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมแห่พรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 34) 09 ก.ย. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 39) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 38) 09 ก.ย. 65
พิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ (อ่าน 37) 09 ก.ย. 65
ประเมิน นิเทศ ติดตาม คัดเลือกโรงเรียนที่ผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (อ่าน 35) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต (อ่าน 40) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 36) 09 ก.ย. 65
รางวัลการเเข่งชนะเลิศฟุตซอล (อ่าน 37) 09 ก.ย. 65
รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (อ่าน 33) 12 พ.ย. 64
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID 19 (อ่าน 34) 12 พ.ย. 64
จักรยานเพื่อน้องสันจร (อ่าน 35) 07 พ.ย. 64
รายงานผลการปฏิบัติิงานของสถานศึกษา 2564 (อ่าน 469) 15 ก.ค. 64
ทุนการศึกษา (อ่าน 464) 02 ก.ค. 64
ผลงานO-NET,NT,RT (อ่าน 465) 28 มิ.ย. 64
วันต่อต้านยาเสพติด 2564 (อ่าน 491) 26 มิ.ย. 64
พระธรรมทูตสัญจร (อ่าน 991) 13 ก.ย. 63
รับทุนการศึกษาปันสุขให้น้อง (อ่าน 811) 13 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่ 2563 (อ่าน 807) 13 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 764) 13 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 846) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน (อ่าน 788) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 705) 13 ส.ค. 63
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน (อ่าน 708) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 725) 13 ส.ค. 63
รับมอบหน้ากากผ้า (อ่าน 746) 12 ส.ค. 63
ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน (อ่าน 708) 12 ส.ค. 63
ตัดผมบริการนักเรียน (อ่าน 688) 12 ส.ค. 63
ถวายเทียนพรรษา (อ่าน 714) 12 ส.ค. 63
ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียน (อ่าน 524) 12 ส.ค. 63
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (อ่าน 538) 12 ส.ค. 63
ตรวจสอบภายในประจำเครือข่าย (อ่าน 490) 12 ส.ค. 63
มอบเงินอุดหนุน จาก กสศ. (อ่าน 533) 12 ส.ค. 63