คณะผู้บริหาร

นางปาริชาติ ทองแท่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0913193123
อีเมล์ : boang2529@gmail.com