กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสมปรารถนา ดวงธัมยาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจันทกานต์ ทองแท่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1