ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศรายการกาพย์ยานี ๑๑
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงไพลิน เพชรฉิม และเด็กหญิงญานิศา ปรีชา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2562,18:10   อ่าน 485 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจตผล ทินสุช และเด็กชายจิตวัติ ทินสุช
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:49   อ่าน 4107 ครั้ง