ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลการเเข่งชนะเลิศฟุตซอล (อ่าน 15) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 12) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต (อ่าน 15) 09 ก.ย. 65
ประเมิน นิเทศ ติดตาม คัดเลือกโรงเรียนที่ผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (อ่าน 12) 09 ก.ย. 65
พิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ (อ่าน 14) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 13) 09 ก.ย. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 15) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมแห่พรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 12) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 (อ่าน 11) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (อ่าน 11) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวัดธรรมสวนะ(หิ้วชั้นเข้าวัด) (อ่าน 12) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู 2565 (อ่าน 79) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร (อ่าน 15) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมงานงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 (อ่าน 11) 09 ก.ย. 65
กิจกรรมจิตอาสาทาสีทางม้าลาย ข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน (อ่าน 12) 09 ก.ย. 65
ทุนการศึกษาเนื่องในงาน "ร่วมบุญระลึก พ่อหลวงนุ้ย 110 ปี" (อ่าน 12) 09 ก.ย. 65
รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (อ่าน 18) 12 พ.ย. 64
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID 19 (อ่าน 18) 12 พ.ย. 64
จักรยานเพื่อน้องสันจร (อ่าน 19) 07 พ.ย. 64
รายงานผลการปฏิบัติิงานของสถานศึกษา 2564 (อ่าน 346) 15 ก.ค. 64
ทุนการศึกษา (อ่าน 340) 02 ก.ค. 64
ผลงานO-NET,NT,RT (อ่าน 336) 28 มิ.ย. 64
วันต่อต้านยาเสพติด 2564 (อ่าน 366) 26 มิ.ย. 64
พระธรรมทูตสัญจร (อ่าน 833) 13 ก.ย. 63
รับทุนการศึกษาปันสุขให้น้อง (อ่าน 692) 13 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่ 2563 (อ่าน 692) 13 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 651) 13 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 721) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน (อ่าน 679) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 606) 13 ส.ค. 63
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน (อ่าน 606) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 630) 13 ส.ค. 63
รับมอบหน้ากากผ้า (อ่าน 639) 12 ส.ค. 63
ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน (อ่าน 606) 12 ส.ค. 63
ตัดผมบริการนักเรียน (อ่าน 587) 12 ส.ค. 63
ถวายเทียนพรรษา (อ่าน 612) 12 ส.ค. 63
ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียน (อ่าน 437) 12 ส.ค. 63
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (อ่าน 439) 12 ส.ค. 63
ตรวจสอบภายในประจำเครือข่าย (อ่าน 395) 12 ส.ค. 63
มอบเงินอุดหนุน จาก กสศ. (อ่าน 437) 12 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 430) 12 ส.ค. 63
ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 414) 12 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเพื่อเรียนออนไลน์ (อ่าน 441) 12 ส.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 408) 12 ส.ค. 63
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี เก่งดี ระนอง (อ่าน 392) 12 ส.ค. 63
การเรียนทางไกลออนไลน์ (อ่าน 473) 12 ส.ค. 63
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ (อ่าน 624) 04 มี.ค. 63
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 641) 04 มี.ค. 63
ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด (อ่าน 637) 04 มี.ค. 63
อบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (อ่าน 650) 04 มี.ค. 63