ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ (อ่าน 92) 04 มี.ค. 63
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 91) 04 มี.ค. 63
ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด (อ่าน 91) 04 มี.ค. 63
อบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (อ่าน 103) 04 มี.ค. 63
อบรมเยาวชนทางสายใหม่ (อ่าน 88) 04 มี.ค. 63
วันมาฆบูชา (อ่าน 93) 04 มี.ค. 63
ไวรัสโคโรนา (อ่าน 89) 04 มี.ค. 63
อบรมการส่งเสริมการเจริญเติบโต (อ่าน 90) 04 มี.ค. 63
นักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 76) 04 มี.ค. 63
วันเด็กแห่งชาติ2563 (อ่าน 75) 04 มี.ค. 63
หมอน้อยประจำบ้าน (อ่าน 42) 04 มี.ค. 63
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2562 (อ่าน 39) 04 มี.ค. 63
วันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 44) 04 มี.ค. 63
วันครู2563 (อ่าน 77) 04 มี.ค. 63
ค่ายลูกเสือสามัญ (อ่าน 87) 04 มี.ค. 63
กิจกรรมแข่งกีฬาสี2562 (อ่าน 112) 24 ธ.ค. 62
อบรมยาเสพติดและทำน้ำยาล้างจาน (อ่าน 155) 24 ธ.ค. 62
ออกหน่วยตัดผมให้นักเรียน (อ่าน 150) 24 ธ.ค. 62
หน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 148) 30 พ.ย. 62
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 2562 (อ่าน 147) 27 พ.ย. 62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 (อ่าน 114) 27 พ.ย. 62
งานเลี้ยงน้ำชาประเพณีลอยกระทง (อ่าน 125) 26 พ.ย. 62
ทอดกฐินสามัคคี2562 (อ่าน 125) 26 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา (อ่าน 149) 26 พ.ย. 62
เทศบาลตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน (อ่าน 105) 26 พ.ย. 62
ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน (อ่าน 119) 26 พ.ย. 62
นิทรรศการครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 220) 09 ต.ค. 62
ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน (อ่าน 168) 09 ต.ค. 62
กิจกรรมมุทิตาจิต ผอ.สมโภชน์ เพิงมาก (อ่าน 191) 28 ก.ย. 62
อบรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 168) 21 ก.ย. 62
โครงการน้องอิ่มจัง นุชอิ่มใจ (อ่าน 175) 21 ก.ย. 62
ยุวกาชาดจิตอาสา (อ่าน 165) 21 ก.ย. 62
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 145) 22 ส.ค. 62
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวงฯ (อ่าน 159) 22 ส.ค. 62
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 144) 22 ส.ค. 62
เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 155) 22 ส.ค. 62
วันภาษาไทยปีการศึกษา 2562 (อ่าน 114) 22 ส.ค. 62
ล้านลูกล้านพลัง King Power (อ่าน 114) 22 ส.ค. 62
แห่เทียนพรรษา (อ่าน 146) 17 ก.ค. 62
วันสุนทรภู่ (อ่าน 141) 11 ก.ค. 62