ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติด 2564
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ จึงขอประสานความร่วมมือ พัฒนาและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564,10:56   อ่าน 29 ครั้ง