ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
           เนื่องจากทุกวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของโทษยาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด มีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงละคร และการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นความรู้ให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ดังคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2560 ที่ว่า "  ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  "
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,14:01   อ่าน 531 ครั้ง