ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
          วันที่  12  มิถุนายน  2560  นักเรียนโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อาคารอัดน้ำบ้านลางแกะ  หมู่ 4 ตำบลละอุ่นใต้  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,13:38   อ่าน 581 ครั้ง