ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
         กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  29  พฤษภาคม 2560 ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ตลอดจนข้อตกลง กฏ กติกา ในการปฏิบัติของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม สืบต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,13:27   อ่าน 515 ครั้ง