ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ส.ค. 61 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise
โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดระนอง
12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน อำเภอละอุ่น
29 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ว่ายน้ำป้องกันการจมน้ำ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สระว่ายน้ำ อบจ.ระนอง
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
02 ก.ค. 61 อบรมยาเสพติด
เทศบาลละอุ่น
29 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่และวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
21 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้